Celem Stowarzyszenia jest :

1. Działanie na rzecz ochrony zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem wilków

2. Działanie na rzecz ochrony siedlisk i dziedzictwa przyrodniczego

3. Wspieranie rozwoju edukacji

4. Działanie na rzecz ekologii i ochrony przyrody

 

Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:

1. Uczestniczenie na prawach strony we wszelkich postępowaniach związanych z realizacją celów stowarzyszenia

2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji i prelekcji w ramach edukacji ekologicznej , przyrodniczej i społecznej

3. Opracowywanie , wydawanie materiałów popularnonaukowych i promocyjnych związanych z ochroną przyrody i działalnością stowarzyszenia

4. Podejmowanie wszelkich działań mających na celu objęcie ochroną terenów cennych przyrodniczo

5. Dzierżawienie i wykup gruntów związanych z realizacją celów stowarzyszenia

6. Współpraca z władzami samorządowymi i rządowymi oraz placówkami i organizacjami pozarządowymi , jak również ruchami ekologicznymi w zakresie realizacji celów stowarzyszenia