You are currently viewing Czy wilki piją wodę?

Czy wilki piją wodę?

Ale pytanie…wiadomo, że woda jest niezbędna do funkcjonowania każdego organizmu. Jednak wilki nie wszędzie mogą zdobyć wodę w stanie ciekłym.
„W miesiącach zimowych w północnych szerokościach geograficznych wilki piją mało wody lub nie piją jej wcale, chociaż beztłuszczowa masa większości dojrzałych wilków zawiera około 73 procent wody (Kreeger i in. 1997).”

Jak sobie radzą ?

„Oprócz termoregulacji, wilki mogą zaspokoić swoje zapotrzebowanie na wodę ze swojej ofiary, zarówno z wody w tkankach ofiary, jak i wody wytwarzanej w wyniku chemicznego utleniania pokarmu. Podstawowym składnikiem tkanek zjadanych przez wilki jest woda, która stanowi 55-75% świeżego mięsa (Blaza )

R.O. Peterson (dane niepublikowane) stwierdził, że zawartość wody w różnych narządach zwierząt zjadanych przez wilki, była następująca: wątroba 72%, serce 80%, nerki 81%, płuca 77%, mięśnie 78%.

„Swobodne pobieranie wody jest pomocne, ale nie jest niezbędne , nawet przy przetwarzaniu pokarmu o niskiej zawartości wody (kości i skóra) lub gdy wilk jest zestresowany termicznie, na przykład po energicznej gonitwie. Ciekła woda nie jest powszechnie dostępna dla wilków zimą w regionach borealnych lub arktycznych. „

Przy obecnych zmianach klimatycznych w naszych szerokościach geograficznych, wilki praktycznie przez cały rok mają swobodny dostęp do wody w stanie ciekłym.
I jak najbardziej korzystają z tego. Skąd wiemy? Mamy nagrania z fotopułapek wilków korzystających z chłodzących kąpieli wodnych jak i zwyczajnie pijących ( filmik w załączeniu).

Fragmenty tekstu

International Wolf Center
” The Wolf. The Ecology and Behavior of endangered Species” L. David Mech