You are currently viewing Jak śmiertelność powodowana przez człowieka wpływa na trwałość wilczej grupy rodzinnej ?

Jak śmiertelność powodowana przez człowieka wpływa na trwałość wilczej grupy rodzinnej ?

To ostatnio opublikowane badania wykonane w Parku Yellowstone – ciekawe wyniki, zachęcamy do zapoznania się z całością – link w komentarzu.

Śmiertelność pochodzenia antropogenicznego ma szczególny wpływ na gatunki żyjące w grupach rodzinnych. Wg badań prowadzonych w USA odstrzał wilków ma negatywny wpływ zarówno na trwałość grupy rodzinnej jak również na jej sukces reprodukcyjny. Co istotne w tym przypadku dotyczy grup rodzinnych ktorych terytoria częściowo wychodziły poza granice terenów chronionych.

Także ten sam wilk na terenie parku narodowego był objęty ochroną a poza nim już nie. Śmierć losowego wilka z grupy zmniejszyła przewidywane szanse przetrwania grupy rodzinnej do końca roku biologicznego o 27% i reprodukcji w następnym roku o 22%. Śmierć jednego z pary rozrodczej zmniejszyła przewidywane szanse przetrwania stada do końca roku biologicznego o 73% i reprodukcji w następnym roku o 49%. Im mniej wilków w grupie tym większe ryzyko.

Tłumaczenie: Andżela Haidt
Zdjęcie:Krzysztof Chomicz