You are currently viewing Wilcze terytorium

Wilcze terytorium

WILK jest gatunkiem terytorialnym.

To wiemy, ale wielu z nas nie zdaje sobie sprawy jaki obszar takie terytorium zajmuje.

Terytorium grupy rodzinnej, to w Polsce od 180 km2 (np. Bieszczady) do 370 km2(np. Puszcza Drawska). Ta wielkość niewiele nam mówi nadal , więc z pomocą wyobraźni przychodzi schemat umieszczony poniżej, autorstwa S. Nowak i R. Mysłajka 2018b.

Obszar Warszawy to 517 km2, czyli według średnich wielkości terytorium wilka mogłyby w Warszawie żyć 2 wilcze rodziny. Trochę pusto byłoby w stolicy, którą obecnie zamieszkuje 1, 86 miliona mieszkańców….
Jeśli więc koło łowieckie ma średnio 55 km2 to takich kół łowieckich będzie na terenie jednej rodziny 5-6….

Do tego dołóżmy sobie informację, że wilki nie wiedzą co to granice państw, województw czy gmin. Wybierają terytorium najkorzystniej dla nich i oczywiście biorą pod uwagę obszary zajęte już przez inne grupy mając w nosie nasze podziały i granice.

Rozmiary terytorium uzależnione są przede wszystkim od ilości pożywienia im jest go więcej, tym obszar zajmowany przez grupę rodzinną jest mniejszy.
Granice terytorium są intensywnie znakowane (odchody) z wyraźnym sygnałem, że goście są niemile widziani. Obce wilki w ten sposób wiedzą, że przekroczenie „progu tego domu” wiąże się z dużym ryzykiem.

Każde terytorium ma swoje centrum gdzie wilki najczęściej mają swoje nory, wychowują młode, odpoczywają. W czasie wychowu młodych to właśnie tam przez długi czas koncentruje się życie grupy.
Około 75% rocznej aktywności wilków ma miejsce właśnie w obrębie centrum tj. do 30% zajmowanego terytorium. Granice kontrolowane są znacznie rzadziej.
Długość dobowej wędrówki jest zależna od wielkości zajmowanego obszaru, dostępności pokarmu, czy pory roku (opieka nad młodymi) i średnio wynosi 23 km, jednak długość dobowej wędrówki może sięgać do 200 km (Okarma i in. 1998, Jędrzejewski i in.2001, Wierzbicka 2010).

Bardzo dziękujemy autorowi zdjęcia Jarkowi Szymczakowi.