You are currently viewing Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał zgodę na odstrzał wilków w Gminie Barwice

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał zgodę na odstrzał wilków w Gminie Barwice

Szkody spowodwane przez wilki w hodowlach zwierząt gospodarskich na terenie Gminy Barwice w okresie 1.01.2020 do 30.04.2021 to 15 zabitych zwierząt , a łączna suma odszkodowań to 11700 .
UG Barwice we wniosku do GDOŚ o odstrzał wilków informuje , że szkody powodują 2 osobniki , rzekomo niezwiązane z żadną grupą rodzinną.
Jak w praktyce osoby wyznaczone przez GDOŚ zidentyfikują te konretne , wyznaczone do odstrzału osobniki ?
Co jeśli zabicie tych 2 wilków spowoduje rozbicie wilczej grupy rodzinnej , a w świetle badań może to skutkować zwiększeniem szkód w hodowlach zwierząt gospodarskich ?
Czy faktycznie odstrzał poprawi koegzystencję na linii człowiek – wilk w tej gminie ?

Jako Stowarzyszenie Z Szarym za płotem skierowaliśmy do GDOŚ szereg zapytań w związku z tą decyzją.